Benvinguts al Portal de les Lletres Catalanes, la plataforma web de la ILC que incorpora tots els seus programes i línies d'actuació actuals i que recull també la seva dimensió històrica. A la ILC treballem per promoure la literatura i fomentar la lectura i per protegir i difondre el patrimoni literari dels territoris de parla catalana. Amb aquesta finalitat impulsem activitats i programes que tenen la literatura com a eix central i amb l’objectiu de ser ben visibles en fem difusió a través de tots els mitjans al nostre abast.

El Portal de les lletres catalanes és un recurs propi de què es dota la Generalitat de Catalunya que vol incorporar tot el sistema literari català. Alhora, és una eina integral de gestió de la ILC que incorpora totalment l'ús de les TIC a les seves metodologies de treball: de les xarxes socials a la gestió de projectes, comunicació i agenda. En creixement permanent, desitgem que sigui una eina útil per poder mostrar la potència i qualitat de la literatura catalana.               

Joan-Elies Adell

Director de la Institució de les Lletres Catalanes