• Imprimeix

Delegat/da de Protecció de Dades

El/la Delegat/da de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals, i de supervisar el compliment de la normativa reguladora.

La seva adreça de contacte és: protecciodades.cultura@gencat.cat

Data d'actualització:  07.11.2018