• Imprimeix

Òrgans de govern

Junta de Govern

 1. Presidència, que correspon al degà o la degana de la Institució.
 2. Vicepresidència, que correspon al director o la directora de la Institució.
 3. Set vocalies en representació de la Generalitat:
  • Quatre persones representants del departament competent en matèria de cultura.
  • Una persona representant del departament competent en matèria d’ensenyament.
  • Una persona representant de l’Institut Ramon Llull.
  • Una persona representant de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
 4. Set vocalies en representació del Consell Assessor, nomenades entre els seus membres, a proposta del Consell Assessor.

 

Consell Assessor

 1. Presidència: la persona titular del departament competent en matèria de cultura.
 2. Vicepresidència: el degà o degana.
 3. Vocalies en representació de les associacions d’escriptors:
  • Tres representants de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
  • Dues persones representants del PEN Català.
  • Una persona representant de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.
  • Una persona representant de l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya.
  • Una persona representant de l’Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana.
  • Una persona representant de Guionistes Associats de Catalunya.
  • Una persona representant dels traductors literaris, a proposta conjunta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, el PEN Català i l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya.
 4. Vocalies en representació d’altres entitats acadèmiques i culturals del sector de les lletres:
  • Una persona representant de l’Institut d’Estudis Catalans.
  • Una persona representant de l’entitat Llull Federació d’Entitats Culturals dels Països Catalans.
  • Una persona representant de l’associació Espais Escrits. Xarxa de Patrimoni Literari Català.
  • Una persona representant de la Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana.
 5. Vocalies en representació del sector editorial i del llibre, dels mitjans de comunicació i d’altres sectors professionals rellevants per a la difusió de les lletres:
  • Dues persones representants de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana.
  • Una persona representant del Gremi d’Editors de Catalunya.
  • Una persona representant del Gremi de Llibreters de Catalunya.
  • Una persona representant del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.
  • Una persona representant del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
  • Una persona representant del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
 6. L’anterior persona que n’hagi estat degana.
 7. Tres personalitats eminents del sector de les lletres catalanes, nomenades a proposta del Consell Assessor per un període de tres anys renovable per tres més.