• Imprimeix

Lletres a les Aules

Lletres a les Aules

Lletres a les Aules és un programa de foment de la lectura, promoció i difusió de la literatura que permet apropar l’alumnat al fet literari, millorar la comprensió lectora com a eina fonamental per accedir al coneixement, estimular i potenciar l’habilitat lectora i el coneixement de la llengua. D'aquest programa se'n beneficien els centres educatius d’ensenyament primari, secundari i d’adults de tot el domini lingüístic.  

 

Autors a les aules

Autors a les Aules permet que els alumnes lectors entrin en contacte directe amb els escriptors i hi estableixin un diàleg al voltant dels seus llibres i d’altres temes relacionats amb el fet literari com l’ofici d’escriure, el procés de creació o el món editorial. D’entre les habilitats que desenvolupa s’hi troba la de posar en pràctica la capacitat de diàleg, afavorir el respecte i l’interès pel text escrit, fomentar el sentit crític, estimular el gust literari, prendre consciència de la pròpia capacitat d’expressar-se a través del text escrit.

Informació relacionada

En veu alta

Des de l’any 2010 la Institució de les Lletres Catalanes ofereix a les escoles la proposta En Veu Alta, que posa a disposició de mestres i professors antologies de textos literaris per ser dites a l’aula per un bon lector. Les antologies han estat preparades a l’entorn d’un eix temàtic   genèric, sense vinculació explícita amb els temaris, per facilitar que cada centre en tregui el rendiment més adequat a la pròpia dinàmica de treball i a les característiques del seu alumnat. Entre els textos escollits n'hi ha de clàssics i d’actuals, de tots els territoris de parla catalana i alguna traducció, de diversos gèneres literaris. Es presenten seguint un guió que vol ajudar els oients a seguir la lectura. El programa posa a disposició de l’escola una antologia de textos i un elenc de lectors per dir-los a l’aula. A partir de 2015 la modalitat d’En Veu Alta s’amplia amb noves propostes que ofereixen als centres treballar autors clàssics d’una manera lúdica i participativa a partir de l’oralitat, com són:

  • Els tallers dirigits per Mireia Chalamanch i Joan Carles Navarro, en què a partir de la lectura en veu alta per part dels alumnes se’ls endinsa en la descoberta d’obres com “Mirall trencat”, de Mercè Rodoreda o d’una antologia poètica dels autors més representatius de la literatura catalana.
  • Recitals poètics “Joan Maragall” i “Dones en veu alta” dits per Gemma Reguant.
  • Espectacles de petit format “Amiga Mercè”, de la companyia “La maleta portàtil”.