• Imprimeix

Lletres en Viu

Lletres en Viu

El programa Lletres en Viu afavoreix el contacte entre els lectors i els autors de literatura catalana mitjançant la seva presència en les trobades als clubs de lectura d'adults que s’organitzen, fonamentalment, a les biblioteques públiques del país. La interacció que s’estableix entre els autors i els seus lectors els enriqueix a tots plegats, ja que els lectors coneixen l’autor de les obres llegides, poden resoldre dubtes i parlar dels personatges i del procés de creació de l’obra, i els autors tenen un testimoni de primera mà de la recepció de l'obra per part del públic lector.

D'aquest programa se'n beneficien els nombrosos clubs de lectura de les biblioteques del país i les entitats culturals que dinamitzen els seus programes d'activitats literàries amb la presència dels escriptors. La Institució de les Lletres Catalanes facilita el contacte entre els agents culturals i els creadors literaris.

El programa Lletres en Viu té les limitacions econòmiques pròpies de la partida pressupostària que cada any tingui assignada i establirà una quantitat màxima de xerrades per escriptor, per afavorir-hi la participació del més gran nombre d'autors possible.

Per fer la sol·licitud de participació, us heu d'adreçar a: msahuquillo@gencat.cat

Condicions generals del programa:

  • La Institució de les Lletres Catalanes demana que els actes que s'acullen al programa Lletres en Viu siguin públics, gratuïts i amb publicitat.
  • L'entitat organitzadora es compromet a fer constar la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes en tota la publicitat de l'acte i a fer-hi arribar el cartell de difusió, i, un cop finalitzada l'activitat, també, haurà d’enviar una petita ressenya i fotografia de la sessió, imprescindible per fer el pagament a l'escriptor sol·licitat.
  • L'entitat organitzadora es compromet a comunicar a la Institució de les Lletres Catalanes qualsevol canvi de dates que es pugui produir de comú acord amb l'escriptor escollit.
  • Queda expressament exclosa d'aquest programa la col·laboració en cursos i aules que comptin amb alumnes matriculats, com també les conferències sobre altres temes que no siguin la pròpia obra de l'escriptor.