• Imprimeix

Seminari de traducció de Farrera

La ILC celebra els seus Seminaris de Traducció a Farrera de Pallars d’ençà de la tardor de 1998. El model, com d’altres iniciatives similars europees, està destinat a posar en contacte els autors -poetes i dramaturgs- amb els seus potencials traductors.

La Institució de les Lletres Catalanes convida dos autors d’una mateixa llengua a reunir-se amb una desena de poetes, dramaturgs i traductors catalans, sempre diferents, al Centre d’Art i Natura de Farrera de Pallars. Els participants, dividits en dos grups, tenen ocasió de discutir amb els autors convidats tots els aspectes de les versions de la selecció de poemes que aquests els han fet arribar prèviament. Aquestes trobades permeten aprofundir en el nivell de comentari i d’interpretació dels originals i en la discussió de les seves possibles traduccions al català.

La ILC publica un recull antològic d'aquests seminaris de traducció. La voluntat d’editar aquestes antologies ha de ser entesa com el singular valor de reconeixement públic i de divulgació que la ILC atorga a la traducció poètica. Les dues primeres edicions del Seminari van ser a càrrec de l'editorial Proa, després es van coeditar amb Emboscall, i des del 2010, amb l'Editorial Denes.