• Dades culturals

  Dades culturals

  Dades culturals presenta nombrosos continguts d’informació de qualitat en matèries de cultura i creació que el Departament de Cultura posa a la lliure disposició del ciutadà.

   

  Es tracta de documentació en forma d’anuaris, informes, estadístiques, estudis, treballs tècnics, apunts d’actualitat o metodologies que elabora habitualment el Departament per tal d’analitzar la realitat cultural de Catalunya. 

 • Ocupació en el sector cultural 2015

  Ocupació en el sector cultural 2015

  El nou DeCultura descriu el nombre d'ocupats en el sector cultural respecte del total de la població ocupada de Catalunya, fet que representa el 5 %, i ho compara també amb les dades a nivell estatal, d'on es desprèn que Catalunya té el 21 % dels treballadors del sector cultural de l'Estat.