Apartat internacional
  • Imprimeix

Internacional

Portar la cultura catalana al món és una tasca indispensable, tant per donar-nos a conèixer a l’exterior, com per establir relacions amb la resta de pobles i cultures del planeta i per reforçar el nostre paper de node cultural a la Mediterrània.

Amb aquests objectius, des del Departament de Cultura es treballa, d’una banda, en la projecció exterior de la cultura i la creació catalanes, unes tasques que són dutes a terme per l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i l’Institut Ramon Llull (IRL), que s’ocupen de la promoció de les empreses culturals i de la llengua i la cultura catalanes, respectivament. D’altra banda, el Departament de Cultura vetlla per garantir unes relacions d’intercanvi cultural amb altres regions i estats considerats prioritaris a través de relacions bilaterals i multilaterals. Així mateix, es treballa una estratègia de cooperació al desenvolupament estructurada a l'entorn de l’objectiu de fer de la cultura una eina útil per construir un món en pau i sostenible. Per últim, des del Departament es treballa en la identificació d’oportunitats d’accés a fonts de finançament internacional per a la cultura.