• Imprimeix

Cooperació al desenvolupament

El Departament de Cultura treballa una estratègia de cooperació al desenvolupament amb l’objectiu de fer de la cultura una eina útil per construir un món en pau i sostenible. En alguns dels seus programes, el Departament treballa coordinadament amb la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Les actuacions conjuntes s'emmarquen en el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018. El Pla és l’expressió tècnica principal de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat, un instrument estratègic que es basa en un procés de diagnosi, anàlisi, consulta, participació i avaluació de l’experiència.

Alguns dels projectes en els quals el Departament de Cultura està treballant en matèria de cooperació al desenvolupament són:

Filmoteca de Catalunya

art rupestre

El Departament de Cultura, conjuntament amb el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, treballa per la inclusió dels valors de la cooperació al desenvolupament en la programació de la Filmoteca. Així, alguns cicles i programes de la Filmoteca incorporen títols vinculats a la cooperació, com el cicle FilmoXarxa, el cicle sobre el Programa de defensors i defensores de drets humans (previst per al desembre de 2018), o el programa "Filmoteca per a les escoles" (que inclou accions com el cicle "Cinema, memòria, pau i drets humans").

Biblioteques sense fronteres

Biblioteques sense fronteres

El Departament de Cultura, a través del Servei de Biblioteques, i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament impulsen el programa Biblioteques sense fronteres, que reforça l’acció de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament.

L’objectiu del programa és contribuir a la construcció d’una ciutadania global transformadora a través de la difusió d’informació i recursos al públic de les biblioteques de Catalunya, per avançar així en la garantia i l’exercici dels drets humans. Cada any, el programa estableix una temàtica relacionada amb els drets humans, al voltant de la qual s’organitzen les diverses activitats i iniciatives. La temàtica escollida per al 2017 va ser la figura dels defensors i defensores dels drets humans que, a conseqüència de la seva activitat en defensa de drets i llibertats, veuen amenaçada la seva integritat. Per al 2018, la temàtica escollida ha estat la crisi del refugi.

Agermanament institucional Marroc-Unió Europea

art rupestre

El Departament de Cultura participa en l'agermanament (més conegut pels termes en anglès, twinning) institucional Marroc-Unió Europea per al reforçament institucional del Ministeri de Cultura i Comunicació marroquí. Per part de la Unió Europea també hi participen el Ministeri de Cultura francès i l'Autoritat per la Garantia en les Comunicacions italiana. La participació de Catalunya es vehicula a través de l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) que, durant el període de durada de l'agermanament, col·laboraran amb els experts marroquins per al reforçament de les seves competències.

Cooperació tècnica amb l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala

art rupestre

L’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), en el marc del conveni de col·laboració signat el 2005 entre el Departament de Cultura, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala (AHPN), ha col·laborat en el treball de sistematització i documentació de la història de l’AHPN de Guatemala. Aquestes tasques s'han dut a terme a través de la feina del cap de l’àrea de Fons Històrics de l’Arxiu que es va desplaçar, el setembre de 2017, a l’AHPN de Guatemala.