• Imprimeix

Desenvolupament de l’Agenda Cultural i de l’aplicació CulturApp

L’Agenda Cultural és un web del Departament de Cultura que posa a l’abast de la ciutadania informació contrastada d’una àmplia selecció de les activitats culturals que se celebren a tot Catalunya. Diàriament es recull i contrasta informació d’actes que s’organitzen arreu de Catalunya amb l’objectiu de promoure la cultura en totes les seves vessants mitjançant un servei de qualitat per a tothom.

El projecte té com a objectiu millorar l’Agenda Cultural com a instrument de comunicació, amb la finalitat d’adaptar-se a les necessitats de les persones usuàries i renovar-se d’acord amb l’evolució de les noves tecnologies. Així mateix, es pren com a base el salt qualitatiu en el model de gestió i de control de qualitat de l’Agenda Cultural per tal de desenvolupar una aplicació mòbil, CulturApp, que integri l’oferta d’activitats (informació dinàmica) amb la informació del patrimoni cultural, dels museus i d’altres equipaments culturals (informació estàtica). Aquest servei es dirigeix als diferents sectors culturals per a la difusió de les activitats organitzades, però sobretot a la ciutadania en general com a potencials participants culturals; forma part, per tant, de les polítiques de foment dels públics de la cultura.

 

Beneficiari

Departament de Cultura

Prioritat d’inversió

2.3. Reforç de les aplicacions de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l’administració electrònica, l’aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica

Despesa total de l’operació

 1.106.508,70 €

Despesa elegible

 979.029,04 €

Ajut FEDER

 489.514,52 €

Termini d’execució

 2016-2020