• Imprimeix

Relacions internacionals

L'objectiu és crear, desenvolupar i cultivar unes relacions internacionals estables en l’àmbit cultural amb aquelles regions i estats del nostre entorn que són prioritàries tant per al Departament de Cultura com per al conjunt del Govern de Catalunya.

L'àmbit de relació més proper i estratègic és la Unió Europea. Mitjançant una col·laboració permanent amb la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, es fa seguiment de l’activitat de les institucions comunitàries en tot allò que pot afectar el sector cultural català. També es participa a les Xarxes de Cooperació Territorial que promouen la cooperació entre regions europees properes, com és el cas de l’Euroregió Mediterrània-Pirineus o els Quatre Motors per a Europa.

Així mateix, es mantenen unes relacions culturals bilaterals directes amb determinades regions i estats d’arreu del món, i es defensen els interessos de la cultura catalana a organismes multilaterals com la UNESCO o el Consell d’Europa.

Les relacions internacionals del Departament de Cultura, que inclouen les accions de Cooperació Cultural al Desenvolupament, són la base de la nostra Diplomàcia Cultural.