• Imprimeix

Relacions bilaterals

El Departament de Cultura treballa per potenciar les relacions amb els governs i les institucions d'aquelles regions i estats que el Govern de Catalunya ha identificat com a prioritaris per a l'acció exterior. Coopera amb el cos consular present a Catalunya per organitzar activitats puntuals de difusió de les respectives cultures o per impulsar una col·laboració estable que, en determinats casos, es formalitza amb la signatura d'acords i plans de cooperació oficials.

Des del punt de vista estatal, són prioritaris per a Catalunya els països que configuren l'entorn geopolític més proper: Andorra, França, Portugal i els països del Magrib. És el cas dels intercanvis culturals recollits en el Pla Catalunya-Marroc 2014-2017.

Un segon grup de països prioritaris són els principals socis econòmics, com Alemanya, el Regne Unit, els Estats Units, el Japó o Finlàndia, països amb qui Catalunya manté unes relacions econòmiques, comercials i culturals de primera magnitud. És el cas de la cooperació cultural recollida en el Pla Japó.

Igualment, Catalunya posseeix vincles culturals indiscutibles amb l'Amèrica Llatina, un dels principals mercats del sector editorial català, el qual és el primer subsector cultural en termes econòmics.

Des del punt de vista subestatal, Catalunya ha signat acords de cooperació amb els governs de Flandes, Escòcia i Gal·les a Europa, el de Quebec a Canadà, el de Califòrnia als Estats Units, el de Kyonggi a Corea del Sud o els de les províncies xineses de Guandong i Jiangsu. En termes culturals, ja fa molts anys que Catalunya manté una relació de col·laboració especialment estreta amb el Quebec, la qual es vehicula mitjançant el Pla Quebec.