El Registre de Museus de Catalunya és el catàleg oficial dels museus del país. És un inventari dinàmic i actualitzat, i està gestionat pel Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Ser un museu registrat permet:

Es poden inscriure al Registre de Museus les institucions museístiques que compleixen els requisits establerts per la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus i els decrets que la despleguen. Els centres que en formen part reben la consideració de museus registrats (o museus acreditats, d'acord amb l'actual Pla de Museus). 

La Llei 17/1990 atribueix també la consideració de col·leccions obertes al públic (equipaments patrimonials bàsics, segons el Pla de Museus) a aquells equipaments culturals que no reuneixen les condicions tècniques exigides als museus, però que de la mateixa manera custodïen importants fons patrimonials i n'ofereixen la visita pública. 

També són col·leccions obertes al públic els centres museístics que, tot i complir els requisits legislatius en matèria de museus, no han iniciat el procediment per a la seva inscripció al Registre de Museus. Us animem, doncs, a que si gestioneu un equipament museístic i esteu interessats en inscriure'l al Registre, us poseu en contacte amb nosaltres i us assessorarem en els tràmits a seguir (registre.museus@gencat.cat o telèfon 93 554 73 39).