Les col·leccions són part essencial dels museus; precisament, l’objectiu estratègic 4 de Museus2030 és "millorar la conservació i gestió de les col·leccions i promoure’n el desenvolupament i la dinamització, perquè serveixin a les necessitats actuals i futures".

Amb l’aprovació del Pla de Museus el concepte de "col·lecció" pren el significat internacional i, en la normativa futura de museus, substitueix el concepte de "fons".

 

Recursos

  • Re-Org

    Re-Org

    Metodologia per a la reorganització dels magatzems de col·leccions. Està basada en una eina d'autoavaluació que ajuda a descriure la situació de les reserves i identificar-ne les principals problemàtiques i mancances, de cara a aplicar les millores necessàries.