La dimensió social és un repte prioritari del Pla de Museus de Catalunya. La visió de Museus 2030  és que els museus seran accessibles, tant físicament com sensorialment, intel·lectualment, culturalment i econòmicament, per facilitar-ne l’ús i el gaudi a totes les persones. Concretament,

 • Seran centres de coneixement i de debat. Contribuiran, amb la seva acció, a abordar els grans reptes socials, ambientals i culturals que la societat i el país afronten.
 • Faran recerca orientada al valor públic, que nodreix l’activitat pública i educativa, i aporta noves perspectives al diàleg. Presentaran narratives actualitzades, que reflectiran el conjunt de la societat catalana en la seva diversitat, incorporant mirades de col·lectius fins ara poc representats, culturals i de gènere.
 • Implicats en la vida pública i cultural, col·laboraran regularment amb altres equipaments culturals, amb la comunitat educativa, amb el turisme i les indústries creatives.
 • Estimularan els ciutadans i enriquiran la vida de la comunitat local. Reforçaran vincles amb la comunitat mitjançant programes de voluntariat. Però també els museus es veuran enriquits com a institucions culturals per les aportacions que els ciutadans i la comunitat els fan.
 • Seran socialment compromesos.

En aquest apartat difonem la tasca d’aquells museus més compromesos amb aquesta dimensió com la Xarxa Museus i Accessibilitat.

 

Aula de treball de Museus i accessibilitat

Som un grup de professionals de museus que ens reunim una vegada al mes amb la voluntat de compartir coneixements, recursos, plantejar dubtes, impulsar estratègies comunes, sensibilitzar i treballar en xarxa sobre temes d’accessibilitat.

El grup va ser creat el maig de 2013, i actua de manera horitzontal, sense fronteres departamentals ni orgàniques, sempre a partir d’un acord entre els professionals sobre el tema d’interès, els objectius i la manera de treballar. Per això, els temes de les reunions es consensuen a partir de les aportacions de cadascú. Les actes de les reunions i les memòries anuals deixen constància del treball fet.  

Formem part del grup de treball de museus i accessibilitat professionals de:

 • Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
 • Apropa Cultura
 • Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
 • Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). Ajuntament de Barcelona
 • Filmoteca de Catalunya
 • Fundació Antoni Tàpies
 • Fundació Joan Miró
 • Fundació Museu Picasso de Barcelona
 • Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
 • Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
 • Museu de Ciències Naturals de Barcelona
 • Museu del Ferrocarril de Catalunya. Vilanova i la Geltrú
 • Museu Marítim de Barcelona
 • Museu de la Música de Barcelona
 • Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
 • Museus de Sant Cugat
 • Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona
 • Palau Güell
 • Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes.

 

El blog Museus i accessibilitat neix d’un dels objectius més importants del grup, el de generar projectes comuns. Té la intenció de donar a conèixer experiències i projectes accessibles dels museus i les institucions culturals. Us animem a publicar els vostres.

Contacteu amb: accessibilitatmuseus@gmail.com

Recursos