Per dinamitzar i capacitar els equips dels museus s’han identificat els reptes als quals cal donar resposta com ara afavorir les condicions d’entrada a la professió, desenvolupar el personal que es troba a la meitat de la seva carrera profesional i donar suport a la formació continuada en un moment en què les condicions del personal están canviant o s’estan ampliant.

Us presentem, en aquest apartat, els recursos de formació contínua reglada i d’altres recursos formatius que es programen.