La innovació és un dels principis de Museus 2030. Impulsar la innovació és una estratègia nacional, tant als òrgans gestors de museus de la Generalitat de Catalunya com a la comunitat museística. La innovació és un principi que es refereix tant a les formes organitzatives dels museus com a l’educació i la introducció de la tecnologia.

Recursos