• Imprimeix

Inici

El Pla estratègic té per objectiu convertir-se en el marc general sota l’empara del qual es dissenyarà un full de ruta amb les fites i els reptes a assolir aquests propers anys: tot cercant respostes als desafiaments actuals, i proposant-se la consecució d’un salt d’escala en la nostra realitat cultural amb una perspectiva a deu anys vista.

Els seus objectius son:

· Establir un diàleg permanent entre el Departament de Cultura i el sector cultural
· Fixar un marc d’actuació global definit des d’una perspectiva oberta, en diàleg amb altres administracions i sectors de la societat i de l’economia
· Motivar el conjunt de la societat catalana a favor de la cultura i treballar en un mapa de responsabilitats compartides per definir un marc de cooperació interinstitucional, públic, privat i associatiu.
· Avançar cap a un model cultural compartit per tots els agents implicats, que faci possible posicionar Catalunya a l’avantguarda de les polítiques culturals
· Desplegar i enfortir la realitat cultural catalana per situar el model cultural del país com a referent i marca internacional
· Debatre sobre les estratègies que han de permetre fer front a la crisi actual


Àmbits de treball i participació dels agents

Per a l’elaboració d’aquest Pla es compta amb la participació dels agents culturals del país, tant públics com privats. D’una banda, autors, artistes, gestors culturals, analistes de la cultura, etc., i, d’altra banda, empreses, associacions, fundacions, administracions públiques, centres de recerca, etc. D’aquesta manera, es pretén recollir les visions i els reptes dels diferents àmbits i sectors des d’una perspectiva global i integrada, i oberta al diàleg amb altres sectors de la societat i de l’economia del país.


En aquest sentit, el Pla s’estructura en dues grans àrees d’anàlisi, reflexió i debat.

· Sectorial. Incideix en la perspectiva i l’anàlisi de cadascun dels sectors de la cultura amb les seves especificitats
· Territorial. Considera les diferents realitats territorials del país per disposar d’estratègies que s’adaptin a aquesta diversitat

Per complementar aquests dues grans àrees de treball, monogràficament es treballaran també altres àmbits i aspectes que per raó de la seva especificitat puguin ser d’interès.

Data d'actualització:  12.01.2012