Museus
  • Imprimeix

Museus

Els museus de Catalunya recullen, conserven, difonen, investiguen i promouen el patrimoni cultural moble català. Com a entitats de servei públic, preserven la memòria col·lectiva, fan recerca, eduquen, ofereixen experiències que estimulen la curiositat i l’esperit crític, i participen de la vida cultural, educativa, social i científica del país.

En l'exercici de les seves funcions, les institucions museístiques esdevenen els instruments principals per a la correcta conservació i difusió de la identitat cultural de Catalunya, així com també d'altres expressions culturals i artístiques d’arreu del món; alhora que exerceixen una funció pedagògica essencial i són espais de trobada, diàleg, convivència i inclusió social.