• Imprimeix

Organitzacions sindicals

Per presentar una sol·licitud online necessitareu un dels certificats digitals següents:

Sempre que sigueu el representant legal de l’entitat que demana l’ajut podeu signar la sol·licitud de subvenció amb un certificat de persona física. En aquest cas, la sol·licitud la fareu com a persona jurídica però haureu d’especificar que signeu amb un certificat de persona física a l’apartat de dades del representant.

Com demanar el certificat i instal·lar-se’l a l’ordinador
El procés per demanar el certificat i instal·lar-se’l a l’ordinador varia segons l’entitat certificadora. L’IdCAT és el nom que rep el certificat digital per a persones físiques que l’Agència Catalana de Certificació ofereix de manera gratuïta a la ciutadania i és compatible amb Tràmits gencat, plataforma a través de la qual fareu el tràmit electrònic per demanar una subvenció.

El procediment per sol·licitar i instal·lar-vos l'IdCAT està explicat al web de l'IdCAT.
També podeu sol·licitar personalment l’IdCAT al Registre del Departament de Cultura o als seus Serveis Territorials. Només cal que porteu el DNI (original i fotocòpia) i us el lliuraran al moment.
Hi ha, però, altres entitats que ofereixen certificats digitals per a persones físiques i que són admesos per Tràmits gencat. Vegeu la llista d'entitats certificadores.
Cost del certificat
CATCert ofereix el certificat IdCAT per a persones físiques sense cost, i a més, també us pot servir per realitzar altres tràmits.

Aquests certificats són vàlids per a entitats amb personalitat jurídica: empreses, entitats sense ànim de lucre, agrupacions, etc. Identifiquen la pròpia entitat o empresa.

Com demanar el certificat
El procés per demanar el certificat varia segons l’entitat certificadora. N’hi ha diverses, algunes de les quals són:
-Camerfirma
-Firmaprofesional
-Ceres
-Autoridad de Certificación de Abogacía
-Agencia Notarial de Certificación


Vegeu la llista d'entitats certificadores que emeten certificats admesos per Tràmits gencat. 

Cost del certificat
Els certificats digitals per a persones jurídiques tenen un cost, en funció de l’entitat emissora i dels serveis que es contractin, però també us poden servir per fer altres tràmits.

Aquests certificats són emesos a persones vinculades a col·lectius professionals i/o empresarials. Poden ser de dos tipus:

-Certificat de persona vinculada a una organització amb capacitat de representació: la persona pot actuar en nom de l’empresa.
-Certificat de persona vinculada a una organització sense capacitat de representació: la persona pot actuar en nom propi, si escau, però no pot actuar en nom del col·lectiu o de l’empresa.

Com demanar el certificat
El procés per demanar el certificat varia segons l’entitat certificadora. N’hi ha diverses, algunes de les quals són:
-Camerfirma
-Firmaprofesional
-Ceres
-Autoridad de Certificación de Abogacía
-Agencia Notarial de Certificación


Vegeu la llista d'entitats certificadores que emeten certificats admesos per Tràmits gencat.

Cost del certificat
Els certificats digitals per a persones jurídiques tenen un cost, en funció de l’entitat emissora i dels serveis que es contractin, però també us poden servir per realitzar altres tràmits.