• Imprimeix

Normativa 2017

 • Bases generals de l'OSIC pdf icon [125,83 KB ]

  RESOLUCIÓ CLT/232/2017, de 7 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència.

 • Bases específiques de les subvencions en espècie per a l'adquisició de novetats editorials en català o occità destinades a les biblioteques públiques
 • Bases específiques de l'àmbit de la llengua catalana

  Contingut: 

  1. Subvencions per a projectes d'entitats sense ànim de lucre per al foment de l'ús de la llengua catalana a Catalunya.

  2. Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana o la llengua de signes catalana en productes i serveis tecnològics.

  3. Subvencions per a la subtitulació i el doblatge en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica.

  4. Subvencions per a la subtitulació i el doblatge en català de llargmetratges per a l'explotació posterior a l'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica i per a la subtitulació en català de sèries.

 • Bases específiques Beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals

  Contingut:

  1. Beques per fer pràctiques en els processos de conservació-restauració dels béns culturals mobles

  2. Beques per fer pràctiques a l'Arxiu Nacional de Catalunya

  3. Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic

  4. Beques per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Subdirecció General d'Arxius i Museus

  5. Beques per fer pràctiques en la restauració del patrimoni arquitectònic

  6. Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura

  7. Beques per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya

 • Bases específiques de l'àmbit de les arts pdf icon [131,73 KB ]

  Contingut:

  • Projectes professionals d'arts visuals
  • Circ (entitats)
  • Dansa (entitats)
  • Teatre (entitats)
  • Programa.cat
 • Modificació de les bases de l'àmbit de les arts pdf icon [117,61 KB ]

  Contingut:

  • Programacions estables en l'àmbit de les arts visuals
  • Producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió
  • Centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals
  • Articuladors en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria
  • Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts
  • Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts
  • Activitats complementàries de la programació professional estable
 • Bases específiques de l'àmbit de la cultura popular i tradicional pdf icon [114,88 KB ]

  Contingut:

  1. Producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana
  2. A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana
  3. Producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana
  4. Desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana
  5. Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional
  6. Activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana
  7. Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme
  8. Activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya

 • Bases específiques de l'àmbit de les lletres catalanes pdf icon [85,26 KB ]

  Contingut:

  1. Activitats literàries, que inclou les modalitats de creació literària, traductors i traductores (persones físiques), investigació sobre producció    literària, creació o renovació de recursos digitals i promoció de la literatura catalana.
  2. Edició de llibres d'especial interès en català i occità.
  3. Projectes que articulin els sectors professionals en l'àmbit de les lletres catalanes.
 • Bases específiques de patrimoni cultural

  Contingut:

  1. Bases específiques Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni Cultural (DOGC núm. 7337 - 27.3.2017)

  2. Segona Modificació bases (DOGC núm. 7383 - 2.6.2017)

  3. Tercera Modificació bases (DOGC núm. 7396 - 22.6.2017)

  3. Bases específiques SAB (DOGC núm. 7369 - 15.5.2017)

  4. Correcció d'errades (DOGC núm. 7345 - 6.4.2017)

   
 • Convocatòria subvencions en espècie per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques públiques

  El període per presentar les sol·licituds és del 16 al 29 de maig de 2017

 • Convocatòria de les subvencions de l'àmbit de la llengua catalana

   

  Del 9 de maig al 22 de maig de 2017 per a les línies de subvenció següents:

  Subvencions per a projectes d'entitats sense ànim de lucre per al foment de l'ús de la llengua catalana a Catalunya.

  Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana o la llengua de signes catalana en productes i serveis tecnològics.

  Del 9 de maig al 30 d'octubre de 2017 per a la línia següent:

  Subvencions per a la subtitulació i el doblatge en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica.

  Del 9 de maig al 30 de novembre de 2017 per a la línia següent:

  Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges per a l'explotació posterior a l'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica i per a la subtitulació en català de sèries.

 • Convocatòria de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals

  Període de presentació de sol·licituds: del 25 d'abril al 9 de maig de 2017.

   

  1. Beques per fer pràctiques en els processos de conservació-restauració dels béns culturals mobles.

  2. Beques per fer pràctiques a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

  3. Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic.

  4. Beques per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Subdirecció General d'Arxius i Museus.

  5. Beques per fer pràctiques en la restauració del patrimoni arquitectònic.

  6. Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura.

  7. Beques per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya.

 • Convocatòria de l'àmbit de les arts pdf icon [35,62 KB ]

  Contingut:

  • Projectes professionals d'arts visuals -- Del 28 de febrer al 13 de març del 2017
  • Circ (entitats) -- Del 28 de febrer al 13 de març del 2017
  • Dansa (entitats) -- Del 28 de febrer al 13 de març del 2017
  • Teatre (entitats)  -- Del 28 de febrer al 13 de març del 2017
  • Programa.cat -- Del 28 de febrer al 31 d'octubre de 2017
 • Segona convocatòria de l'àmbit de les arts pdf icon [47,85 KB ]

  Contingut:

  • Programacions estables en l'àmbit de les arts visuals -- Del 4 al 20 d'abril de 2017
  • Producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió -- De l'11 al 27 d'abril de 2017
  • Centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals -- Del 21 de març al 3 d'abril de 2017
  • Articuladors en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria -- Del 14 al 27 de març de 2017
  • Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts -- Del 14 al 27 de març de 2017
  • Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts -- Del 25 d'abril al 9 de maig de 2017
  • Activitats complementàries de la programació professional estable -- Del 21 de març al 3 d'abril de 2017
 • Convocatòria de l'àmbit de la cultura popular pdf icon [48,04 KB ]

  Contingut:

  Del 28 de març al 10 d'abril de 2017:
  Subvencions per a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.
  Subvencions per a la producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

  De l'11 al 27 d'abril de 2017:
  Subvencions per a la producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
  Subvencions per a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.
  Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l'associacionisme.

  Del 18 d'abril al 2 de maig de 2017:
  Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

  Del 6 al 19 de juny de 2017:
  Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

  Del 4 al 17 de juliol de 2017:
  Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

 • Convocatòria de l'àmbit de les lletres pdf icon [44,95 KB ]

  Contingut:

  1. Subvencions per a activitats literàries.

  a) Creació d'obres literàries en llengua catalana.
  b) Traducció al català d'obres literàries d'especial relleu en altres llengües.
  c) Recerca sobre moviments, obres i autors o autores i crítica literària de literatura catalana.
  d) Creació o renovació de recursos genuïnament digitals (portals webs, aplicacions, llibres electrònics webdocs, audiollibres, etc.) sobre literatura catalana.
  e) Activitats de promoció i difusió de la literatura en català.

  2. Subvencions per a l'edició d'obres literàries d'especial interès cultural en català i occità.
  3. Subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l'àmbit de les lletres catalanes.

  Termini de presentació de sol·licituds: del 28 de març al 10 d'abril de 2017.

 • Convocatòria patrimoni cultural 2017

  Del 28 de març al 10 d'abril de 2017:

  • Subvencions per a l'adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

  Del 18 d'abril al 2 de maig de 2017:

  • Subvencions per a la conservació i restauració de béns culturals mobles i d'elements històrics i artístics del patrimoni immoble.
  • Subvencions per a l'elaboració i millora d'instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius.
  • Subvencions per al disseny i la implantació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques.
  • Subvencions a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic.

  Del 25 d'abril al 9 de maig de 2017:

  • Subvencions per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans.

  Del 30 de maig al 12 de juny de 2017:

  • Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya.
 • Llengua zip icon [40,99 KB ]

  RESOLUCIÓ CLT/1368/2017, de 30 de maig, de nomenament dels membres de les comissions de valoració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a les subvencions en l'àmbit del foment de la llengua catalana.

  RESOLUCIÓ CLT/1711/2017, de 3 de juliol, de nomenament dels membres de la comissió de valoració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a les subvencions per promoure el coneixement i l'ús de l'occità, aranès a l'Aran, a Catalunya.

 • Patrimoni cultural zip icon [62,46 KB ]

  RESOLUCIÓ CLT/1190/2017, de 24 de maig, de nomenament dels membres de les comissions de valoració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a les subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural.

  RESOLUCIÓ CLT/1712/2017, de 3 de juliol, de nomenament dels membres de la comissió de valoració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a les subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius d'entitats privades sense finalitat de lucre i en universitats públiques.

  RESOLUCIÓ CLT/2243/2017, de 6 de setembre, de nomenament dels membres de la comissió de valoració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a les subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives.

 • Arts pdf icon [42,66 KB ]

  RESOLUCIÓ TES/789/2017, de 10 d'abril, de nomenament dels membres de les comissions de valoració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a les subvencions en l'àmbit de les arts.

 • Arts (modificació membres comissió)

  RESOLUCIÓ CLT/1396/2017, de 6 de juny, de modificació del nomenament dels membres de les comissions de valoració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a les subvencions en l'àmbit de les arts.

 • Beques per fer pràctiques pdf icon [35,86 KB ]

  RESOLUCIÓ CLT/1056/2017, de 10 de maig, de nomenament dels membres de les comissions de valoració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a les beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals.

 • Cultura popular i patrimoni etnològic pdf icon [39,38 KB ]

  RESOLUCIÓ CLT/1055/2017, de 10 de maig, de nomenament dels membres de les comissions de valoració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a les subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic.

 • Lletres pdf icon [31,04 KB ]

  RESOLUCIÓ CLT/941/2017, de 26 d'abril, de nomenament dels membres de les comissions de valoració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a les subvencions en l'àmbit de les lletres.