• Imprimeix

Normativa 2018

  • Text refós de les bases generals 2018 pdf icon [264,37 KB ]

    Text refós de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència tramitats per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

  • Modificació bases generals

    Aquest text estableix que les bases generals de 2017 continuen sent vigents per a l'any 2018, amb un únic canvi: el termini per presentar la documentació justificativa serà l'últim dia hàbil de gener de l'any següent al de la concessió de l'ajut, a no ser que les bases específiques indiquin un altre termini.