• Imprimeix

3. Notificacions electròniques

Una notificació electrònica és una comunicació formal de l'Administració a la ciutadania que té els mateixos efectes que una notificació enviada per correu postal certificat. El contingut de la notificació pot ser un requeriment de documentació o un acord del Consell d'Administració de l'OSIC.

Si no s'accedeix a una notificació abans de la data límit d'accés (que és de 10 dies naturals), es considera notificada a tots els efectes. Això implica que, en cas de requeriment, el termini per aportar la documentació comença a comptar a partir del dia en què la notificació ha estat rebutjada o ha caducat. Si no s'envia el document requerit dins del termini que estableix el requeriment, es pot considerar que desistiu de la sol·licitud, o bé es pot iniciar un procés de revocació, en funció el tipus de document de què es tracti.

Gran part de les notificacions que envia l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural és un requeriment de factures i dels comprovants de pagament respectius. L'OSIC també pot notificar una esmena o aclariment de la sol·licitud, o bé comunicar un acord del Consell d'Administració de l'OSIC.

En el moment d'emplenar el formulari de sol·licitud vàreu indicar per quina via volíeu rebre els avisos de les notificacions: per correu electrònic o bé per telèfon mòbil. Per qualsevol d'aquestes dues vies rebreu els avisos de la notificació electrònica que hagi enviat l'OSIC.

Hi podeu accedir mitjançant un certificat digital, l'idCAT Mòbil o amb contrasenya (o codi) d'un sol ús. És recomanable accedir a la notificació amb contrasenya (o codi) i evitar entrar-hi amb certificat digital, ja que pot donar problemes. Per poder accedir a la notificació per correu electrònic necessiteu el NIF/CIF del destinatari de la notificació i el número de telèfon o correu electrònic que hagueu informat al formulari de sol·licitud. Aquestes dades consten en el correu d’avís.

Recomanem que hi accediu amb paraules de pas. Vegeu pregunta 3.5.

Un cop heu accedit a la notificació electrònica i teniu el document que us hem enviat, si es tracta d'un requeriment de documentació, heu d'accedir a l'espai Estat dels meus tràmits de Tràmits gencat. Necessitareu accedir-hi amb l'ID o número de cas i el NIF de l'entitat. A l'apartat "Documentació" heu de buscar l'espai "Relació de factures" i penjar-hi un únic document o bé una carpeta comprimida, atès que només s'accepta un únic arxiu per a cada espai de tramesa.