• Imprimeix

Presentació de sol·licituds

Quan, com i per quins mitjans puc sol·licitar una subvenció?

Heu de tramitar les subvencions i les beques de manera telemàtica. Els formularis de sol·licitud els trobareu al web del Departament de Cultura. Per estar al dia de les dates de presentació de sol·licituds, podeu emplenar aquest formulari i rebreu avisos per correu electrònic que us informaran sobre les convocatòries de subvenció que es van publicant.

A part dels formularis propis de cada línia, hauré de presentar alguna documentació més?

A part dels formularis de sol·licitud, projecte d’activitat i pressupost, també haureu d’aportar la documentació específica necessària per optar a la línia de subvencions corresponent.

En el cas que hagi demanat o m’hagin concedit altres ajuts pel mateix projecte, ho he de comunicar?

Sí, cal que ho indiqueu al formulari de sol·licitud de subvenció.

Com es calcula el termini de presentació d’una documentació si cau en dissabte o en diumenge o festiu?

Si cau en dissabte, es considera dia hàbil; si cau en diumenge o festiu, passa a l’endemà o al primer dia hàbil.

Un cop presentada la meva sol·licitud, puc saber d’alguna manera en quin estat es troba?

Sí, podeu consultar l’estat de la vostra sol·licitud a l'espai Estat de les meves gestions de Tràmits gencat. Un cop us hagueu autenticat (amb l'ID o codi de tràmit, que trobareu a l'acusament de rebuda de la sol·licitud, i el NIF), heu d'anar a l'apartat "Esdeveniments i comunicats", al final de tot de la pàgina, per conèixer l'estat de tramitació en què es troba el vostre expedient.

Com sabré si m’han atorgat o denegat una subvenció?

En el cas de subvencions de concurrència competitiva, publicarem les resolucions corresponents al Tauler de la Seu electrònica  de la Generalitat de Catalunya.


Per la resta de subvencions, us ho comunicarem de manera telemàtica si ens heu autoritzat a fer-ho.

Com puc tramitar una sol·licitud de subvenció des d’un Macintosh?

En cas de presentar una sol·licitud a través d’un ordinador Macintosh, us recomanem que treballeu amb Firefox. Amb aquest navegador no s’han detectat incidències pel que fa al reconeixement del certificat digital i, per tant, permet registrar l’entrada d’una sol·licitud.