• Imprimeix

Aportacions reintegrables a projectes de l'àmbit discogràfic o de producció musical

10143 - Ajuts a la producció musical Departament de Cultura cultura

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural. L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a projectes de l’àmbit discogràfic o de producció musical que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa i que consisteixin, conjuntament o alternativament, en:

a) La producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames, independentment del suport, sigui físic o digital, o del format.
b) Produccions exclusivament musicals o musicals amb imatge.
c) Projectes adreçats a millorar la rendibilitat dels fonogrames o enregistraments musicals o videogràfics.
d) Adaptació de catàlegs a qualsevol tecnologia nova o preexistent que tingui per objectiu millorar l’accés del públic a la música enregistrada o la rendibilitat de l’accés.
e) Activitats que permetin augmentar els usos de la música enregistrada, incentivar reproduccions o millorar la rendibilitat dels drets, independentment de si existeix suport o no. 

Llegiu-ne més

SEGONA CONVOCATÒRIA 

 

El termini per sol·licitar la subvenció és del 20 de juliol al 28 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia

El telèfon de contacte per consultes sobre les línies de subvencions: 935 529 167 i per consultes sobre la tramitació telemàtica: 935 529 166.

Horari: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres

A empreses persones jurídiques que tinguin com a objecte social la producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames, independentment del seu suport, o de produccions musicals i les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames independentment del seu suport, o de produccions musicals i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).

No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.

Què necessiteu fer?

Data actualització 21.07.2017