• Imprimeix

Autoria i demostració dels drets d'explotació

280 - Autoria i demostració dels drets d'explotació Departament de Cultura cultura

La propietat intel·lectual correspon a l'autor/a pel sol fet de la creació. L'autor/a no té necessitat de fer cap tràmit administratiu per fruir de la propietat intel·lectual de la seva obra, per tant el registre és voluntari.
Tanmateix la inscripció al Registre de la Propietat Intel·lectual serveix com a medi de prova que acredita qui és l'autor/a i a qui corresponen els drets d'explotació. Es considera que el dret existeix tal com es declara en el registre llevat que es provi el contrari.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 20.05.2016