• Imprimeix

Beques per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya

20555 - Beques per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya Departament de Cultura cultura

Són beques per fer pràctiques relacionades amb la descripció i catalogació de fons de la Biblioteca de Catalunya i les tasques d'assistència i suport a les activitats que s'hi duen a terme, sota la tutoria de la persona de la Biblioteca que es designi a aquest efecte.

La durada de les beques és d'un màxim de set mesos. Es concedeixen un màxim d'onze beques, de 1.300,00 euros mensuals. Es concediran beques per a les modalitats següents:

  1. Cinc beques per col·laborar en la catalogació de fons bibliogràfics, gràfics i audiovisuals de la Biblioteca de Catalunya o procedents d’altres institucions de Catalunya, i en tasques de normalització bibliogràfica.

  2. Una beca per col·laborar en la descripció de diversos fons documentals dels segles XVI-XX de la Biblioteca de Catalunya.

  3. Dues beques per col·laborar en la descripció de diferents fons musicals dels segles XIX-XX de la Biblioteca de Catalunya.

  4. Una beca per col·laborar en el programa de digitalització de fons de la Biblioteca de Catalunya: intervenció en el procés de tractament, revisió i publicació a Internet de les digitalitzacions.

  5. Una beca per col·laborar en el programa de conservació/restauració de documentació en suport paper i pergamí de la Biblioteca de Catalunya.

  6. Una beca per col·laborar en els programes d’acció cultural, difusió i comunicació de la Biblioteca de Catalunya.

L'horari de les beques és de matí i la dedicació és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

Aquestes beques s'ha de tramitar telemàticament. Us caldrà disposar d'un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.

Us oferim un servei per ajudar-vos a tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat per fer ús d'aquest servei.

A l’hora d’enviar la sol·licitud a tràmit, en cas d'interrupció aliena a l'usuari del funcionament de Tràmits gencat durant l'últim dia de presentació de sol·licituds, caldrà que envieu a la bústia de contacte un missatge informant de l'error i que hi adjunteu una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d'error que us retorni el sistema.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 4 al 17 d’abril de 2018.

IMPORTANT: La presentació d'una sol·licitud de beca per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs.

Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a les modalitats a) i d), cal estar en possessió del títol de diplomatura en biblioteconomia, llicenciatura en documentació o grau d’informació i documentació.

b) Per a la modalitat b), cal estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en filologia catalana, o filologia hispànica, o filologia clàssica, o llengua i literatura catalanes, o humanitats, o llengua i literatura espanyoles.

c) Per a la modalitat c), cal estar en possessió del títol superior de música, especialitat musicologia, o del de grau de musicologia.

d) Per a la modalitat e), cal estar en possessió del títol de grau, diplomatura o títol superior en conservació i restauració, especialitat en document gràfic, o llicenciatura en belles arts amb l’itinerari de restauració.

e) Per a la modalitat f), cal estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en història o humanitats o ciències de la informació/comunicació, o diplomatura en biblioteconomia, llicenciatura en documentació o grau d’informació i documentació.

En relació amb la finalització dels estudis que permeten l'accés a aquestes beques, cal que no faci més de 5 anys que s'hagin obtingut estudis que donen dret a accedir a la beca.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.09.2017