• Imprimeix

Beques per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya

Cultura 20555 - Beques per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya Departament de Cultura cultura

Són beques per fer pràctiques relacionades amb la descripció i catalogació de fons de la Biblioteca de Catalunya i les tasques d'assistència i suport a les activitats que s'hi duen a terme, sota la tutoria de la persona de la Biblioteca que es designi a aquest efecte.

Es concediran beques per a les modalitats següents:

  1. Col·laboració en la catalogació de diversos fons bibliogràfics, gràfics i audiovisuals de la Biblioteca de Catalunya o procedents d'altres institucions de Catalunya (4 beques).
  2. Col·laboració en la descripció de diversos fons documentals dels segles XVI-XX de la Biblioteca de Catalunya (una beca).
  3. Col·laboració en la descripció de diversos fons musicals del segles XIX-XX de la Biblioteca de Catalunya (dues beques).
  4. Col·laboració en el programa de digitalització de fons de la Biblioteca de Catalunya: intervenció en el procés de tractament, revisió i publicació a Internet de les digitalitzacions (una beca).
  5. Col·laboració en el programa de conservació-restauració de documentació en suport paper i pergamí de la Biblioteca de Catalunya (una beca).
  6. Col·laboració en els programes d'acció cultural, difusió i comunicació de la Biblioteca de Catalunya (una beca).

La durada de les beques és d'un màxim de set mesos. Es concedeixen un màxim de deu beques, de 1.300,00 euros mensuals. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

Aquestes beques s'ha de tramitar telemàticament. Us caldrà disposar d'un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.

Us oferim un servei per ajudar-vos a tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat per fer ús d'aquest servei.

A l’hora d’enviar la sol·licitud a tràmit, en cas d'interrupció aliena a l'usuari del funcionament de Tràmits gencat durant l'últim dia de presentació de sol·licituds, caldrà que envieu a la bústia de contacte un missatge informant de l'error i que hi adjunteu una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d'error que us retorni el sistema.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 25 d'abril al 9 de maig de 2017.

IMPORTANT: La presentació d'una sol·licitud de beca per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs.

Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a les modalitats a) i d) cal estar en possessió del títol de diplomatura en Biblioteconomia, llicenciatura en Documentació o grau d'Informació i Documentació.

b) Per a la modalitat b) cal estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Història.

c) Per a la modalitat c) cal estar en possessió del títol superior de Música, especialitat musicologia, o del de grau de Musicologia.

d) Per a la modalitat e) cal estar en possessió del títol de grau, diplomatura o títol superior en Conservació i Restauració, especialitat en document gràfic, o llicenciatura en Belles Arts amb l'itinerari de restauració.

e) Per a la modalitat f) cal estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Història o Humanitats o Ciències de la Informació/Comunicació, o diplomatura en Biblioteconomia, llicenciatura en Documentació o grau d'Informació i Documentació.

En relació amb la finalització dels estudis que permeten l'accés a aquestes beques, cal que no faci més de cinc anys que s'hagin obtingut estudis que donen dret a accedir a la beca. Aquest requisit no s'aplica a les persones sol·licitants que hagin obtingut una beca d'aquesta mateixa línia durant l'anualitat anterior, sens perjudici del que preveu la base 3.4.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.09.2017