• Imprimeix

Beques per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Subdirecció General d'Arxius i Museus

11295 - Beques per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Subdirecció General d'Arxius i Museus Departament de Cultura cultura

Son beques per a fer pràctiques relacionades amb:

a) Tasques d’assistència i suport a les activitats en diversos camps d’actuació dels arxius històrics provincials de Girona, Lleida i Tarragona, que gestiona el Departament de Cultura. Aquestes tasques es desenvoluparan sota la tutoria de la direcció de l’arxiu.

b) Suport als programes de la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria d’arxius i gestió documental, sota la tutoria del o de la cap del Servei de Coordinació General d’Arxius i de la persona coordinadora de Sistemes de Gestió Documental Corporativa.

c) Identificació i recuperació dels fons documentals, sota la tutoria del o de la cap del Servei de Coordinació General d’Arxius.

d) Suport a les tasques de revisió i d’elaboració de l’instrument tècnic corporatiu del Sistema General de Gestió de la Documentació Administrativa “Quadre de classificació funcional” (d’ara endavant, QdCF) de la Generalitat de Catalunya, sota la tutoria de la persona coordinadora de Sistemes de Gestió Documental Corporativa.

La durada de les beques és d’un màxim de set mesos. Es concedeix un total de cinc beques per fer pràctiques en les especialitats següents:

  1. Una beca de 1.200 euros mensuals per col·laborar en la descripció de diversos fons documentals de l’Arxiu Històric de Girona del Departament de Cultura.
  2. Una beca de 1.200 euros mensuals per col·laborar en la descripció de diversos fons documentals de l’Arxiu Històric de Lleida del Departament de Cultura.
  3. Una beca de 1.200 euros mensuals per col·laborar en la descripció de diversos fons documentals de l’Arxiu Històric de Tarragona del Departament de Cultura.
  4. Una beca de 1.250,00 euros mensuals per col·laborar en el programa d’identificació i de recuperació dels fons documentals de Catalunya al Servei de Coordinació General d’Arxius de la Direcció General del Patrimoni Cultural.
  5. Una beca de 1.250,00 euros mensuals per col·laborar en el suport a l’equip de treball que porta les tasques de revisió i d’elaboració del quadre de classificació funcional (QdCF) corporatiu de la Generalitat de Catalunya a la Secció d’Innovació Tecnològica i Gestió Documental de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

L’horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 9 h a 14 h, i la resta de temps, flexible.

Aquestes beques s'ha de tramitar telemàticament. Us caldrà disposar d'un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.

Us oferim un servei per ajudar-vos a complimentar i tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat per fer ús d'aquest servei.

A l’hora d’enviar la sol·licitud a tràmit, en cas d'interrupció aliena a l'usuari del funcionament de Tràmits gencat durant l'últim dia de presentació de sol·licituds, caldrà que envieu a la bústia de contacte un missatge informant de l'error i que hi adjunteu una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d'error que us retorni el sistema.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 4 al 17 d’abril de 2018.

IMPORTANT: La presentació d'una sol·licitud de beca en aquesta convocatòria impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs.

Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents: llicenciatura en Humanitats, Història, Història de l’Art o Documentació o títol de grau equivalentent.

Cal que no faci més de cinc anys que s’hagi obtingut el títol que dona dret a accedir a la beca, o bé que no faci més de cinc anys que hagin finalitzat els màsters, postgraus oficials o estudis superiors (valorats com a formació específica d’acord amb la base 7) que tinguin relació amb la titulació o amb els estudis relacionats amb cada modalitat a la qual s’opta.

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.09.2017