• Imprimeix

Beques per fer pràctiques en els processos de conservació-restauració dels béns culturals mobles

Cultura 766 - Beques per fer pràctiques en els processos de conservació-restauració dels béns culturals mobles Departament de Cultura cultura

Són beques per fer pràctiques relacionades amb els diversos processos de conservació-restauració de béns culturals mobles.

Es concediran 11 beques per a les modalitats següents:

a) Conservació-restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de pintura sobre tela i de grans dimensions (2 beques).

b) Conservació-restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de pintura i escultura sobre fusta (2 beques).

c) Conservació-restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de pintura mural i escultura en pedra (2 beques).

d) Conservació-restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de materials arqueològics i etnològics de museus i col·leccions (tres beques).

e) Conservació-restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de document, obra gràfica i fotografia (una beca).

f) Tècniques fotogràfiques aplicades a la conservació-restauració de béns culturals (una beca).

La durada de les beques és d'un màxim de sis mesos. Es concedeixen un màxim d'onze beques, de 860 euros mensuals. L'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 30 hores setmanals en horari de permanència obligada de 9 h a 15 h.

Aquestes beques s'ha de tramitar telemàticament. Us caldrà disposar d'un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.

Us oferim un servei per ajudar-vos a tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat per fer ús d'aquest servei.

A l’hora d’enviar la sol·licitud a tràmit, en cas d'interrupció aliena a l'usuari del funcionament de Tràmits gencat durant l'ultim dia de presentació de sol·licituds, caldrà que envieu a la bústia de contacte un missatge informant de l'error i que hi adjunteu una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d'error que us retorni el sistema.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 25 d'abril al 9 de maig de 2017.

IMPORTANT: La presentació d'una sol·licitud de beca en aquesta convocatòria impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs.

 

a) Per a les modalitats a), b), c), d) i e) grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals, títol superior de Conservació i Restauració (equivalent a grau), diplomatura en Conservació i Restauració de Béns Culturals, llicenciatura en Belles Arts amb l'itinerari de restauració.

b) Per a la modalitat f) grau en Fotografia i Creació Digital, o mòdul de grau superior o mitjà en Fotografia.

En relació amb la finalització dels estudis que permeten l'accés a aquestes beques, cal que no faci més de cinc anys que s'hagi obtingut el títol que dona dret a accedir a la beca. Aquest requisit no s'aplica a les persones sol·licitants que hagin obtingut una beca d'aquesta mateixa línia durant l'anualitat anterior, sens perjudici del que preveu la base 3.4.

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.09.2017