• Imprimeix

Beques per fer pràctiques en els processos de conservació-restauració dels béns culturals mobles

Cultura 766 - Beques per fer pràctiques en els processos de conservació-restauració dels béns culturals mobles Departament de Cultura cultura

Són beques per fer pràctiques relacionades amb els diversos processos de conservació-restauració de béns culturals mobles, sota la tutoria de la persona que es designi a aquest efecte.

Es concediran 8 beques per a les modalitats següents:

a) Conservació-restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de pintura sobre tela i de grans dimensions (2 beques).

b) Conservació-restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de pintura i escultura sobre fusta (2 beques).

c) Conservació-restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de pintura mural (1 beca).

d) Conservació/restauració de béns culturals mobles en l’especialitat d’escultura en pedra (1 beca).

e) Conservació-restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de materials arqueològics i etnològics de museus i col·leccions (1 beca).

f) Conservació-restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de document, obra gràfica i fotografia (1 beca).

g) Tècniques fotogràfiques aplicades a la conservació-restauració de béns culturals (aquest any no es concedeix cap beca per aquesta modalitat)

h) Anàlisis fisicoquímiques aplicades a béns culturals mobles objecte de conservació-restauració (aquest any no es concedeix cap beca per aquesta modalitat).

La durada de les beques és d'un màxim de sis mesos. Es concedeixen un màxim de vuit beques, de 1.200 euros mensuals.

L’horari de les beques és de matí, i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals en horari de 9 h a 14 h, i la resta de temps, flexible, en funció de les necessitats del servei.

Aquestes beques s'ha de tramitar telemàticament. Us caldrà disposar d'un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.

Us oferim un servei per ajudar-vos a tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat per fer ús d'aquest servei.

A l’hora d’enviar la sol·licitud a tràmit, en cas d'interrupció aliena a l'usuari del funcionament de Tràmits gencat durant l'ultim dia de presentació de sol·licituds, caldrà que envieu a la bústia de contacte un missatge informant de l'error i que hi adjunteu una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d'error que us retorni el sistema.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 4 al 17 d’abril de 2018.

IMPORTANT: La presentació d'una sol·licitud de beca en aquesta convocatòria impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs.

 

Per a les modalitats a), b), c), d), e) i f): grau en conservació-restauració de béns culturals, títol superior de Conservació i Restauració (equivalent a grau), o llicenciatura en belles arts amb l’itinerari de restauració.

Per a la modalitat g) : grau en fotografia i creació digital, o cicle formatiu de grau superior o mitjà en fotografia.

Per a la modalitat h): grau o llicenciatura de química, biologia o geologia.

Cal que no faci més de 3 anys que s’hagi obtingut el títol que dona dret a accedir a la beca. En el cas s'hagi obtingut una beca d’aquesta mateixa línia l’anualitat anterior, s’amplia el termini esmentat de finalització dels estudis a 5 anys, sempre que es compleixin el requisits següents, i sense perjudici del que estableix la base 3.4:

a) Si la beca anterior obtinguda ha estat de les modalitats a), b), c), d), e) o f), poden optar a una beca de la modalitat h).

b) Si la beca anterior obtinguda ha estat de la modalitat h), poden optar a les modalitats a), b), c), d), e), o f).

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.09.2017