• Imprimeix

Beques per fer pràctiques en la protecció i la restauració del patrimoni cultural arquitectònic

Cultura 11300 - Beques per fer pràctiques en la protecció i la restauració del patrimoni cultural arquitectònic Departament de Cultura cultura

Són beques per fer pràctiques relacionades amb els diversos processos de la restauració del patrimoni arquitectònic. Es concediran un màxim de 12 beques de 1.200,00 euros mensuals. 

La durada de les beques és d'un màxim de set mesos. L'horari de les beques és de matí i la dedicació és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de 8 h a 15 h.

Aquestes beques s'han de tramitar telemàticament. Us caldrà disposar d'un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.

Us oferim un servei per ajudar-vos a complimentar i tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat per fer ús d'aquest servei.

A l’hora d’enviar la sol·licitud a tràmit, en cas d'interrupció aliena a l'usuari del funcionament de Tràmits gencat durant l'últim dia de presentació de sol·licituds, caldrà que envieu a la bústia de contacte un missatge informant de l'error i que hi adjunteu una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d'error que us retorni el sistema.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 4 al 17 d’abril de 2018.

Important: La presentació d'una sol·licitud de beca a aquesta convocatòria impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs. 

Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que tinguin la llicenciatura d'arquitectura o el títol de grau equivalent.

Cal que no faci més de cinc anys que s'hagi obtingut el títol que dóna dret a accedir a la beca, o bé que no faci més de cinc anys que hagin finalitzat els màsters, postgraus oficials o estudis superiors (valorats com a formació específica d'acord amb la base 7) que tinguin relació amb la titulació o amb els estudis relacionats amb cada modalitat a la qual s'opta.

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.09.2017