• Imprimeix

Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic

21061 - Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic Departament de Cultura cultura

Són beques per fer pràctiques relacionades amb diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, sota la tutoria de la persona del Departament de Cultura que es designi a aquest efecte.

Es concedeixen un màxim de cinc beques, de 1.250,00 euros mensuals, per fer tasques en les modalitats següents:

a) Col·laboració en la revisió i el tractament digital de la documentació especialitzada en cultura popular i en la catalogació de fons bibliogràfics de cultura popular (3 beques).

b) Col·laboració en tasques de tractament de l’inventari del patrimoni etnològic (1 beca).

c) Col·laboració en tasques de tractament de documentació musical (1 beca).

La durada de les beques és d’un màxim de set mesos. L'horari de les beques és de matí i la dedicació és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

Aquestes beques s'ha de tramitar telemàticament. Us caldrà disposar d'un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.

Us oferim un servei per ajudar-vos a complimentar i tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat per fer ús d'aquest servei.

A l’hora d’enviar la sol·licitud a tràmit, en cas d'interrupció aliena a l'usuari del funcionament de Tràmits gencat durant l'últim dia de presentació de sol·licituds, caldrà que envieu a la bústia de contacte un missatge informant de l'error i que hi adjunteu una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d'error que us retorni el sistema.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 4 al 17 d'abril de 2018.

IMPORTANT: La presentació d'una sol·licitud de beca en aquesta convocatòria impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs.

a) Per a la modalitat a), diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o títol de grau equivalent, o el títol de llicenciatura en Documentació o títol de grau equivalent.

b) Per a la modalitat b), llicenciatura en Antropologia o títol de grau equivalent.

c) Per a la modalitat c), llicenciatura en Musicologia o títol de grau equivalent.

Cal que no faci més de cinc anys que s'hagi obtingut el títol que dona dret a accedir a la beca. Aquest requisit no s’aplica a les persones sol·licitants que hagin obtingut una beca d’aquesta mateixa línia durant l’anualitat anterior.

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.09.2017