• Imprimeix

Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l’àmbit del patrimoni cultural

Cultura 21391 - CLT070_Beques_practiques_tractament_documentacio_inventari_catalogacio_fons Departament de Cultura cultura

Són beques pensades per proporcionar a la persona beneficiària un aprenentatge pràctic de la matèria, un coneixement del treball en equip de l’especialitat, coneixements de les fases de treball de l’Administració i ampliació del currículum laboral a través de la difusió dels treballs en que hagin participat, participació en actes organitzats pel Departament de Cultura, etc.

S’exclou l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, que és objecte d’una altra línia de beques.

La durada de les beques és d’un màxim de set mesos. Es concedeixen un màxim de nou beques, de 1.200,00 euros mensuals. L’horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

Hi ha les modalitats següents:

a) Col·laboració en el tractament documental i interpretació de les dades que contenen les memòries d’intervenció arqueològica (2 beques).

b) Col·laboració en tasques de tractament i automatització dels inventaris dels béns de l’Església (1 beca).

c) Col·laboració en tasques de tractament i automatització dels inventaris del patrimoni arquitectònic (3 beques).

d) Col·laboració en tasques de tractament i automatització dels inventaris dels béns mobles (1 beca).

e) Col·laboració en la revisió i el tractament digital de la documentació dels fons de la Biblioteca de la direcció general competent en patrimoni cultural (1 beca).

f) Col·laboració en la catalogació de fons bibliogràfics (1 beca).

Aquestes beques s'ha de tramitar telemàticament. Us caldrà disposar d'un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.

Us oferim un servei per ajudar-vos a tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat per fer ús d'aquest servei.

A l’hora d’enviar la sol·licitud a tràmit, en cas d'interrupció aliena a l'usuari del funcionament de Tràmits gencat durant l'ultim dia de presentació de sol·licituds, caldrà que envieu a la bústia de contacte un missatge informant de l'error i que hi adjunteu una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d'error que us retorni el sistema.

 

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 4 al 17 d'abril de 2018.

IMPORTANT: La presentació d'una sol·licitud de beca en aquesta convocatòria impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs.

a) Per a la modalitat a), Llicenciatura en humanitats, història o arqueologia o títol de grau equivalent o un màster relacionat amb la modalitat.

b) Per a la modalitat b), c) i d), Llicenciatura en humanitats, història o història de l’art o títol de grau equivalent o un màster relacionat amb la modalitat.

c) Per a les modalitats e) i f), Diplomatura en biblioteconomia i documentació o títol de grau equivalent, o el títol de llicenciatura en documentació o títol de grau equivalent o un màster relacionat amb la modalitat

En relació amb la finalització dels estudis que permeten l’accés a aquestes beques, cal que no faci més de 5 anys que s’hagi obtingut el títol que dona dret a accedir a la beca.

Què necessiteu fer?

Data actualització 13.03.2018