• Imprimeix

Exportacions definitives i temporals a l'estranger de béns mobles del patrimoni històric i cultural català

Cultura 3086 - Exportacions definitives i temporals a l'estranger de béns mobles del patrimoni històric i cultural català Departament de Cultura cultura

Per al tràmit de les sol·licituds d'exportació, l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya és la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, a través de la Subdirecció General d'Arxius i Museus.
Per a la finalització de l'expedient el termini és de 3 mesos, compartits entre l'administració de la Generalitat de Catalunya i l'administració de l'Estat.

Llegiu-ne més

És convenient presentar les sol·licituds d'exportació temporal amb la suficient antelació.

Què necessiteu fer?

Data actualització 28.06.2013