• Imprimeix

Proves per a l'obtenció de certificats de llengua catalana

8543 - Proves per a l'obtenció de certificats de llengua catalana Departament de Cultura cultura

Cada any la Direcció General de Política Lingüística convoca les proves per obtenir els certificats de llengua catalana, els quals permeten acreditar el grau de coneixement del català a efectes d'aprenentatge de la llengua, laborals (tant a l'administració pública com al món socioeconòmic), acadèmics o per interès personal. Es poden fer les proves per obtenir els certificats següents: Certificat de nivell bàsic de català (A2). Certificat de nivell elemental de català (B1). Certificat de nivell intermedi de català (B2). Certificat de nivell de suficiència de català (C1). Certificat de nivell superior de català (C2).

L’any 2014 es van adaptar les denominacions dels certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística a les denominacions del Marc europeu comú de referència. La correspondència amb les denominacions anteriors és la següent:

Actual                                         Anterior

Nivell bàsic  (A2)                       Nivell bàsic (A bàsic)
Nivell elemental  (B1)                Nivell elemental (A elemental)
Nivell intermedi  (B2)                 Nivell intermedi (B)
Nivell de suficiència (C1)            Nivell de suficiència (C)
Nivell superior  (C2)                   Nivell superior (D)

Llegiu-ne més

Convocatòria de proves 2018

Termini d'inscripció: del 29 de gener al 14 de febrer de 2018

Recomanem que feu servir els navegadors Explorer (versió superior a la 10) o Firefox.

A les persones que tinguin 16 anys o més en el moment de fer la prova i que vulguin acreditar els coneixements de la llengua catalana obtinguts al marge de l'ensenyament reglat.

Recomanació

Abans d'inscriure-us, consulteu aquí com són les proves per poder triar la més adequada al vostre nivell de coneixements.

Què necessiteu fer?

Data actualització 09.01.2018