• Imprimeix
Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública

Justificar la subvenció

Justificar la subvenció 11308 - Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública Departament de Cultura

Cal presentar la documentació justificativa correcta i completa, segons estableix el punt 17.1 de les bases generals (DOGC núm. 7312 de 7 de febrer de 2017), a fi d'agilitzar el tancament de l'expedient i poder fer l'ingrés de la part restant de la subvenció concedida.

El termini per presentar el compte justificatiu finalitza l'últim dia hàbil de gener de l'any següent a l'any de concessió de l'ajut.

Cal annexar al formulari de justificació la documentació següent:

  1. Memòria del projecte*
  2. Liquidació*
  3. Acreditació de l’ús del logotip
  4. En el cas de contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

* Segons els models de l'OSIC, que us podeu descarregar a la pestanya "Documentació relacionada" del tràmit en línia

Les corporacions locals i els ens que en depenen han de presentar la documentació justificativa, a través de la plataforma EACAT, segons s’especifica en el punt 17.1.b) (compte justificatiu amb aportació de certificat de la Intervenció) de les bases generals.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.