• Imprimeix

Subvencions per a obres de restauració i conservació d'equipaments culturals

Cultura 20811 - Subvencions per a obres de restauració i conservació d'equipaments culturals Departament de Cultura cultura

Son subvencions per contribuir econòmicament durant el període 2018-2019 a l'adequació d'equipaments culturals a Catalunya (teatres auditoris, sales polivalents, ateneus, casals de cultura i altres equipaments culturals) propietat de fundacions i associacions amb domicili social a Catalunya.

Únicament se subvencionen les actuacions següents:

a) Redacció dels projectes relacionats amb les inversions previstes en aquesta línia de subvencions.

b) Obres de conservació o restauració de caràcter urgent destinades a resoldre deficiències que comprometin l'estructura de l'equipament o que impedeixin de fer les activitats culturals.

c) Obres per adequar l'equipament cultural a les normes de seguretat i d'accessibilitat vigents.

d) Obres d'aïllament acústic de sales d'assaig o de formació de què disposi l'equipament.

e) Inversions que afavoreixin la millora de l'eficiència energètica en els edificis. Aquestes actuacions s'han d'enquadrar en alguna, o algunes, de les modalitats següents:

- Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica.

- Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació.

 Cada sol·licitant només pot presentar un únic projecte d'inversió i per a un únic equipament.

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud. 

En cas d'interrupció no planificada del funcionament de Tràmits gencat, durant l'últim dia del termini de sol·licitud, caldrà que envieu immediatament a la bústia de contacte un missatge informant de l'error. És necessari que hi adjunteu el formulari de sol·licitud degudament signat i una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d'error que us retorna el sistema i l'hora en què s'ha produït la incidència.

Llegiu-ne més

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 26 de setembre de 2018.

A les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya propietàries d'equipaments culturals dins el territori de Catalunya i que puguin portar a terme les actuacions esmentades més amunt.

No poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

Què necessiteu fer?

Data actualització 07.08.2017