• Imprimeix

Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria

6350 - Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals Departament de Cultura cultura

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure projectes d'activitats que, amb continuïtat durant l'any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria.

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i us caldrà disposar d'un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.

 

 

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 14 al 27 de març de 2017.

Poden optar a aquestes subvencions

a) Associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques, de les arts visuals, de la música o dels llibreters, que tinguin domicili a Catalunya.

b) Col·legis professionals d’àmbit territorial català i col·legis únics d’àmbit estatal amb delegacions d’àmbit territorial català.

No poden optar a aquestes subvencions

a) Les entitats públiques.

b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.

c) Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques.

d) Les entitats del llibre de vell. Als efectes d’aquestes bases es consideren llibres de vell, els llibres antics o d’edicions esgotades i els llibres usats.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.09.2017