• Imprimeix

Subvencions per al funcionament i activitats dels museus de Catalunya

Cultura 20496 - Subvencions per al funcionament i activitats dels museus de Catalunya Departament de Cultura cultura

L’objecte d’aquestes bases és donar suport als museus de Catalunya per tal de garantir que les activitats dels museus s'encaminin a resoldre les deficiències tècniques que els afecten i, en el cas que estiguin resoltes, a millorar-ne el funcionament.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Esmenar qualsevol deficiència tècnica que consti en el darrer informe de la Inspecció del Departament de Cultura per complir les mesures que exigeix la normativa museística, sempre que no es tracti d'activitats que suposin l'adquisició d'equipaments o l'execució d'obres.

b) Projectes i actuacions per millorar l'eficiència energètica.

c) Projectes i actuacions per millorar l'accessibilitat a persones amb discapacitat, així com altres activitats adreçades a col·lectius vulnerables o amb risc d'exclusió social.

d) Activitats museístiques. S'entén per activitats museístiques qualsevol activitat de difusió o estudi dels fons dels museus i, entre altres,exposicions, webs per difondre els béns culturals del museu i visites guiades.

 

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i us caldrà disposar d'un certificat digital per poder fer la sol·licitud. Cal navegar amb el  Firefox o Google Chrome.

Us oferim un servei per ajudar-vos a complimentar i tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat per acollir-vos a aquest servei. 

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 30 de maig al 12 de juny de 2017.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.12.2017