• Imprimeix

Subvencions per al funcionament i activitats dels museus de Catalunya

Cultura 20496 - Subvencions per al funcionament i activitats dels museus de Catalunya Departament de Cultura cultura

L’objecte d’aquestes bases és donar suport als museus de Catalunya per tal de garantir que les activitats dels museus s'encaminin a resoldre les deficiències tècniques que els afecten i, en el cas que estiguin resoltes, a millorar-ne el funcionament.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) L’activitat museística. S'entén per activitat museística la pròpia per a l’acompliment de les funcions del museu, és a dir, la reunió, conservació, documentació, estudi i exhibició de béns culturals; la difusió del coneixement per a la recerca i l’ensenyament; i la constitució del museu com espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans.

b) Esmena de deficiències tècniques. Només es subvencionen les actuacions per resoldre qualsevol deficiència tècnica que consti, o bé en el darrer informe de la Inspecció del Departament de Cultura per complir les mesures que exigeix la normativa museística, o bé en els informes d’auditories sobre les exposicions permanents promogudes pel Departament de Cultura, en què s’avaluen i proposen mesures d’eficiència energètica.

Us oferim un servei per ajudar-vos a complimentar i tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat per acollir-vos a aquest servei. 

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 20 de febrer al 5 de març de 2018.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.12.2017