• Imprimeix

Subvencions per al funcionament i activitats dels museus de Catalunya

Cultura 20496 - Subvencions per al funcionament i activitats dels museus de Catalunya Departament de Cultura cultura

L’objecte d’aquestes bases és donar suport als museus de Catalunya per tal de garantir que les activitats dels museus s'encaminin a resoldre les deficiències tècniques que els afecten i, en el cas que estiguin resoltes, a millorar-ne el funcionament.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) L’activitat museística. S'entén per activitat museística la pròpia per a l’acompliment de les funcions del museu, és a dir, la reunió, conservació, documentació, estudi i exhibició de béns culturals; la difusió del coneixement per a la recerca i l’ensenyament; i la constitució del museu com espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans.

b) Esmena de deficiències tècniques. Només es subvencionen les actuacions per resoldre qualsevol deficiència tècnica que consti, o bé en el darrer informe de la Inspecció del Departament de Cultura per complir les mesures que exigeix la normativa museística, o bé en els informes d’auditories sobre les exposicions permanents promogudes pel Departament de Cultura, en què s’avaluen i proposen mesures d’eficiència energètica.

Aquestes subvencions es poden tramitar telemàticament i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud. 

En cas d'interrupció no planificada del funcionament de Tràmits gencat, durant l'últim dia del termini de sol·licitud, caldrà que envieu immediatament a la bústia de contacte un missatge informant de l'error. És necessari que hi adjunteu el formulari de sol·licitud degudament signat i una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d'error que us retorna el sistema i l'hora en què s'ha produït la incidència.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 20 de febrer al 5 de març de 2018.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.12.2017