• Imprimir

Beques per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Subdirecció General d'Arxius i Museus

11295 - Beques per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Subdirecció General d'Arxius i Museus Departament de Cultura cultura

Són beques per realitzar pràctiques relacionades amb diversos programes dels arxius històrics provincials i de la Subdirecció General d'Arxius i Museus.

Es concediran un màxim de 5 beques per a la realització de tasques en les modalitats següent

a) Col·laboració en la descripció de diversos fons documentals (textuals) conservats a l'Arxiu Històric de Girona, l'Arxiu Històric de Lleida i l'Arxiu Històric de Tarragona del Departament de Cultura.

b) Col·laboració en la descripció de diversos fons no textuals (fons amb fotografies, mapes i plànols, cartells, so, vídeos, pel·lícules, etc.) conservats a l'Arxiu Històric de Girona, l'Arxiu Històric de Lleida i l'Arxiu Històric de Tarragona del Departament de Cultura.

c) Col·laboració en el programa d'identificació i de recuperació dels fons documentals de Catalunya a la Subdirecció General d'Arxius i Museus.

d) Col·laboració en el suport a l'equip de treball que porta les tasques de revisió i d'elaboració del quadre de classificació funcional (QdCF) corporatiu de la Generalitat de Catalunya a la Subdirecció General d'Arxius i Museus.

El nombre de beques i l'import que es percebrà és el següent:

Dues beques de 1.200,00 euros mensuals per col·laborar en la descripció de diversos fons documentals (textuals) conservats a l'Arxiu Històric de Girona i a l'Arxiu Històric de Tarragona del Departament de Cultura.

Una beca de 1.200,00 euros mensuals per col·laborar en la descripció de diversos fons no textuals (fons amb fotografies, mapes i plànols, cartells, so, vídeos, pel·lícules, etc.) conservats a l'Arxiu Històric de Lleida del Departament de Cultura.

Una beca de 1.250,00 euros per col·laborar en el programa d'identificació i recuperació dels fons documentals de Catalunya a la Subdirecció General d'Arxius i Museus.

Una beca de 1.250,00 euros per col·laborar en el suport a l'equip de treball que porta les tasques de revisió i elaboració del quadre de classificació funcional (QdCF) corporatiu de la Generalitat de Catalunya a la Subdirecció General d'Arxius i Museus.

 

Aquestes beques s'ha de tramitar telemàticament. Us caldrà disposar d'un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.

Us oferim un servei per ajudar-vos a complimentar i tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat per fer ús d'aquest servei.

A l’hora d’enviar la sol·licitud a tràmit, en cas d'interrupció aliena a l'usuari del funcionament de Tràmits gencat durant l'últim dia de presentació de sol·licituds, caldrà que envieu a la bústia de contacte un missatge informant de l'error i que hi adjunteu una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d'error que us retorni el sistema.

Leer más

Termini de sol·licitud: del 25 d'abril al 9 de maig de 2017.

IMPORTANT: La presentació d'una sol·licitud de beca en aquesta convocatòria impedeix optar a beques d'altres línies que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any en curs.

Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents: llicenciatura en humanitats, història, història de l’art o documentació o títol de grau equivalent.

Cal que no faci més de cinc anys que s'hagi obtingut el títol que dóna dret a accedir a la beca, o bé que no faci més de cinc anys que hagin finalitzat els màsters, postgraus oficials o estudis superiors (valorats com a formació específica d'acord amb la base 6) que tinguin relació amb la titulació o amb els estudis relacionats amb cada modalitat a la qual s'opta. Aquest requisit no s'aplica a les persones sol·licitants que hagin obtingut una beca d'aquesta mateixa línia durant l'anualitat anterior, sens perjudici del que preveu la base 3.4.

¿Qué necesita hacer?

Fecha actualización 04.09.2017